KADIN ÇALIŞMALARI Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 40001700 ÖZEL ALAN DERSİ 0 10
Zorunlu 40007001 KADIN ÇALIŞMALARINA GİRİŞ-KAVRAMLAR 3 8
Zorunlu 40007003 KADIN ÇALIŞMALARINA GİRİŞ-UYGULAMA 3 8
Seçmeli 40007005 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN CİNSİYETİ 3 8
Seçmeli 40007006 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE KADIN 3 8
Seçmeli 40007007 AVRUPA BİRLİĞİ VE EŞİTLİK POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 40007008 DİNLERDE KADIN 3 8
Seçmeli 40007010 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYETİN TANIMLANMASI 3 8
Seçmeli 40007011 KADIN, İLETİŞİM, SİYASET 3 8
Seçmeli 40007015 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM 3 8
Seçmeli 40007024 BİYOETİK VE KADIN 3 8
Seçmeli 40007025 KADINLARIN SESSİZ, SÖZLÜ VE YAZILI DİLLERİ 3 8
Seçmeli 40007027 MEKANIN CİNSİYETİ 3 8
Seçmeli 40007029 PSİKANALİZ VE FEMİNİZM 3 8
Seçmeli 40007030 KADIN YAŞAM ÖYKÜLERİ 3 8
Seçmeli 40007032 QUEER TEORİ 3 8
Seçmeli 40007034 TÜRKİYE'DE EŞİTLİK POLİTİKALARI VE FEMİNİZM 3 8
Seçmeli 40007046 KADINLARIN SESSİZ, SÖZLÜ VE YAZILI DİLLERİ 3 8
Seçmeli 40007050 KADIN ARAŞTIRMALARINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR VE YÖNTEM 3 8
Seçmeli 40007052 AVRUPA BİRLİĞİ VE EŞİTLİK POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 40007054 TOPLUMSAL CİNSİYET VE HUKUK 3 8
Seçmeli 40007056 HABER MEDYASI VE KADIN 3 8
Seçmeli 40007058 MEDYA, ŞİDDET VE KADIN 3 8
Seçmeli 40007060 BEDEN POLİTİKALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3 8
Seçmeli 40007064 TOPLUMSAL CİNSİYET VE ŞİDDET 3 8
Seçmeli 40007066 QUEER ÇALIŞMALARI 3 8