KADIN ÇALIŞMALARI Tezli Yüksek Lisans Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 40001800 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Zorunlu 40005001 KADIN ÇALIŞMALARINA GİRİŞ-KAVRAMLAR 3 8
Zorunlu 40005003 KADIN ÇALIŞMALARINA GİRİŞ- UYGULAMA 3 8
Seçmeli 40005005 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN CİNSİYETİ 3 8
Seçmeli 40005006 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE KADIN 3 8
Seçmeli 40005007 AVRUPA BİRLİĞİ VE EŞİTLİK POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 40005008 DİNLERDE KADIN 3 8
Seçmeli 40005010 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYETİN TANIMLANMASI 3 8
Seçmeli 40005011 KADIN, İLETİŞİM, SİYASET 3 8
Seçmeli 40005015 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM 3 8
Seçmeli 40005017 SİNEMADA KADIN TEMSİLLERİ 3 8
Seçmeli 40005024 BİYOETİK VE KADIN 3 8
Seçmeli 40005027 HETEROSEKSİZM ELEŞTİRİSİ VE ALTERNATİF POLİTAKALAR 3 8
Seçmeli 40005029 KADINLARIN SESSİZ, SÖZLÜ VE YAZILI DİLLERİ 3 8
Seçmeli 40005031 MEKANIN CİNSİYETİ 3 8
Seçmeli 40005032 KADINLARIN SESSİZ, SÖZLÜ VE YAZILI DİLLERİ 3 8
Seçmeli 40005033 PSİKANALİZ VE FEMİNİZM 3 8
Seçmeli 40005034 KADIN YAŞAM ÖYKÜLERİ 3 8
Seçmeli 40005035 SOSYAL ÇALIŞMA VE FEMİNİST ELEŞTİRİ 3 8
Seçmeli 40005036 TÜRKİYE'DE EŞİTLİK POLİTİKALARI VE FEMİNİZM 3 8
Seçmeli 40005037 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN 3 8
Seçmeli 40005040 QUEER TEORİ 3 8
Seçmeli 40005044 KADIN ARAŞTIRMALARINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR VE YÖNTEM 3 8
Seçmeli 40005046 TOPLUMSAL CİNSİYET VE HUKUK 3 8
Seçmeli 40005048 AVRUPA BİRLİĞİ VE EŞİTLİK POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 40005050 HABER MEDYASI VE KADIN 3 8
Seçmeli 40005052 MEDYA ŞİDDET VE KADIN 3 8
Seçmeli 40005054 BEDEN POLİTİKALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3 8
Seçmeli 40005058 TOPLUMSAL CİNSİYET VE ŞİDDET 3 8
Seçmeli 40005060 QUEER ÇALIŞMALARI 3 8