HUKUK Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 28026061 AVRUPA BİRLİĞİNDE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK SORUNLARI 2 11
Seçmeli 28026065 AB İÇ PAZARININ TEMEL İLKELERİ VE DİNAMİKLERİ 3 16
Seçmeli 28026067 AB HUKUKUNUN CEZA ALANINA ETKİLERİ 3 16
Seçmeli 28026083 AB'NİN GELECEĞİ VE LİZBON ANTLAŞMASI 3 16
Zorunlu 28026085 AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI 3 16
Zorunlu 28026087 AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI 3 16
Zorunlu 28026092 AB ZİRVESİ: KURUMSAL YAPI İÇİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ 3 16
Seçmeli 28026093 ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME TEORİLERİ VE AB 3 16
Seçmeli 28026104 AB'DE ADALET VE İÇİŞLERİNDE İŞBİRLİĞİ 3 16
Seçmeli 28026108 AB'DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 3 16