EKONOMİ VE MALİ PİYASALAR ANALİZİ Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr) Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Zorunlu 54001800 ÖZEL ALAN DERSİ 0 10
Zorunlu 54017001 EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 8
Zorunlu 54017002 FAYDA VE MALİYET ANALİZİ 3 8
Zorunlu 54017003 NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 8
Seçmeli 54017004 UYGULAMALI ULUSLARARASI İKTİSAT 3 8
Seçmeli 54017005 BÜTÇE UYGULAMALARI VE MALİ MEVZUAT 3 8
Seçmeli 54017006 PARA TEORİSİ-POLİTİKASI VE MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU 3 8
Seçmeli 54017007 KÜRESEL EKONOMİK İLİŞKİLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 8
Seçmeli 54017008 SİYASAL DAVRANIŞLAR VE EKONOMİ POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 54017009 KAMU YATIRIMLARININ ALTERNATİF FİNANS YÖNTEMLERİ 3 8
Seçmeli 54017010 ÖZELLEŞTİRME,KAMU DÜZENLEMELERİ VE ÜST KURULLAR 3 8
Seçmeli 54017011 UYGULAMALI ULUSLARARASI FİNANS 3 8
Seçmeli 54017012 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 8
Seçmeli 54017013 FİNANSAL PİYASALAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 3 8
Seçmeli 54017014 AVRUPA BİRLİĞİNİN EKONOMİK,SİYASAL VE HUKUKİ YAPISI 3 8
Seçmeli 54017015 DÜNYA EKONOMİSİ: KURUMLAR POLİTİKALAR 3 8
Seçmeli 54017016 FİNANS PİYASALARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 3 8
Zorunlu 54017017 EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ I 3 8
Zorunlu 54017018 BİTİRME PROJESİ 0 10
Seçmeli 54017019 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ 3 8
Seçmeli 54017020 MİKRO İKTİSADİ ANALİZ 3 8
Seçmeli 54017021 ÜLKE ANALİZİ 3 8
Zorunlu 54017024 NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 8
Seçmeli 54017026 BÜTÇE UYGULAMALARI VE MALİ MEVZUAT 3 8
Seçmeli 54017028 RİSK ANALİZİ 3 8
Seçmeli 54017030 EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ II 3 8
Seçmeli 54017032 TÜRKİYE EKONOMİSİ: KURUMLAR POLİTİKALAR 3 8