EKONOMİ-MALİYE Tezli Yüksek Lisans Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Zorunlu 28015046 AÇIK MAKRO EKONOMİ 3 8
Seçmeli 28015048 UYGULAMALI EKONOMETRİ 3 8
Zorunlu 28015084 ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AB 3 8
Seçmeli 28015085 AB SOSYAL POLİTİKASI 3 8
Seçmeli 28015089 AB MALİYESİ VE BÜTÇE 3 8
Zorunlu 28015091 ULUSLARARASI İKTİSAT: TEORİ VE POLİTİKA 3 8
Seçmeli 28015102 ORTAK TİCARET POLİTİKASI 3 8
Seçmeli 28015104 AB'DE VERGİLENDİRME 3 8
Seçmeli 28015108 AB'DE POLİTİKA SAVUNUCULUĞU VE DEMOKRATİK KATILIM 3 8