EKONOMİ-MALİYE Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 28016004 ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AB 3 16
Zorunlu 28016006 UYGULAMALI MAKROEKONOMİK MODELLEME 3 16
Zorunlu 28016008 KÜRESELLEŞME VE AB 3 16
Zorunlu 28016060 ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AB 3 16
Zorunlu 28016069 KÜRESEL EKONOMİ 3 16
Zorunlu 28016070 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ 3 16
Seçmeli 28016072 AVRUPA İKTİSAT TARİHİ 3 16
Zorunlu 28016073 AB TEK PAZARININ EKONOMİ POLİTİĞİ 3 16
Seçmeli 28016074 AB'DE VERGİLENDİRME 3 16
Seçmeli 28016075 AB SOSYAL POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 28016076 AB'DE FİNANSAL ENTEGRASYON 3 16
Zorunlu 28016077 AB EKONOMİSİ 3 16