İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr) Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Zorunlu 45001900 ÖZEL ALAN DERSİ 0 10
Seçmeli 45007001 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 8
Seçmeli 45007002 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER 3 8
Seçmeli 45007003 KARİYER DANIŞMANLIĞI 3 8
Seçmeli 45007004 İŞLETMELERDE KARİYER PLANLAMASI 3 8
Seçmeli 45007006 İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 8
Seçmeli 45007007 YENİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 8
Seçmeli 45007008 KARİYER DANIŞMANLIĞINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 8
Seçmeli 45007009 İŞGÜCÜ PİYASASI TEORİLERİ VE POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 45007012 KIRSAL ALANDA İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 3 8
Seçmeli 45007013 GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ 3 8
Seçmeli 45007014 DEĞİŞİM YÖNTEMİ VE ÖRGÜT GELİŞTİRME 3 8
Seçmeli 45007015 STRATEJİK YÖNETİM 3 8
Seçmeli 45007017 KÜRESELLEŞME YENİLİK VE İNSAN KAYNAKLARI 3 8
Seçmeli 45007018 PERSONEL SEÇİMİNDE PSİKO-DRAMA 3 8
Seçmeli 45007019 KARİYER DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI I 3 8
Zorunlu 45007021 DÖNEM PROJESİ 0 10
Seçmeli 45007022 KARİYER DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI II 3 8
Seçmeli 45007023 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-1 3 8
Seçmeli 45007024 DÖNEM PROJESİ 0 10
Seçmeli 45007025 GİRİŞİMCİLİK 3 8
Seçmeli 45007026 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 8
Seçmeli 45007027 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 3 8
Seçmeli 45007028 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-2 3 8
Seçmeli 45007029 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 8
Seçmeli 45007030 ÖRGÜTLERDE YENİ YÖNETİM MODELLERİ 3 8
Seçmeli 45007031 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3 8
Seçmeli 45007032 YAŞAM BOYU ÖĞRENME 3 8
Seçmeli 45007033 ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE YÖNETİM 3 8
Seçmeli 45007034 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 3 8
Seçmeli 45007036 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3 8
Seçmeli 45007038 ÖZEL İSTİHDAM HİZMETLERİ 3 8
Seçmeli 45007041 AB VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 45007043 TEMEL DANIŞMANLIK BECERİLERİ 3 8
Seçmeli 45007045 İŞLETMELERDE KARİYER PLANLAMASI 3 8
Seçmeli 45007049 İNSAN KAYNAKLARINDA GÜNCEL KONULAR I 3 8
Seçmeli 45007051 İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3 8
Seçmeli 45007055 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 3 8
Seçmeli 45007056 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR 3 8
Seçmeli 45007058 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE YÖNETİŞİM 3 8
Zorunlu 45007059 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNİN İŞLEVLERİ 3 8
Seçmeli 45007060 İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3 8
Zorunlu 45007062 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNİN İŞLEVLERİ 3 8
Zorunlu 45007064 KARİYER DANIŞMANLIĞI 3 8
Zorunlu 45007066 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 3 8