İKTİSAT Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 21001900 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Zorunlu 21006001 İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONUNLAR I 3 16
Zorunlu 21006002 İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR II 3 16
Zorunlu 21006003 RİSK YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 21006004 EKONOMETRİ II 3 16
Seçmeli 21006005 ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT 3 16
Zorunlu 21006006 OYUN TEORİSİ 3 16
Zorunlu 21006007 SOSYAL MUHASEBE SİSTEMLERİ 3 16
Zorunlu 21006008 SOSYAL MUHASEBE SİSTEMLERİ 3 16
Zorunlu 21006009 UYGULAMALI İŞGÜCÜ EKONOMİSİ 3 16
Zorunlu 21006010 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3 16
Seçmeli 21006011 EKONOMETRİ I 3 16
Zorunlu 21006014 ENDÜSTRİ DEVRİMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK YAPISI 3 16
Zorunlu 21006015 RİSK ANALİZİ 3 16
Zorunlu 21006016 MODELLEME VE SİMULASYON TEKNİKLERİ 3 16
Seçmeli 21006017 OYUN TEORİSİ 3 16
Zorunlu 21006018 RİSK YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 21006019 İLERİ İKTİSAT TEORİSİ I 3 16
Seçmeli 21006020 İLERİ İKTİSAT TEORİSİ II 3 16
Seçmeli 21006021 İKTİSAT TARİHİNİN YÖNTEM SORUNLARI 3 16
Seçmeli 21006022 BİLGİ EKONOMİSİ 3 16
Seçmeli 21006023 MİKROİKTİSAT 3 16
Seçmeli 21006024 ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT II 3 16
Seçmeli 21006025 MAKROİKTİSAT 3 16
Seçmeli 21006026 19.YÜZYILDA OSMANLI EKONOMİSİ 3 16
Zorunlu 21006027 İLERİ MAKRO İKTİSAT TEORİSİ I 3 16
Seçmeli 21006028 POST KEYNESYEN İKTİSATTA BAZI BAŞLIKLAR 3 16
Seçmeli 21006029 POLİTİK İKTİSAT 3 16
Seçmeli 21006030 EVRİM, KURUMLAR VE İKTİSAT TEORİSİ 3 16
Zorunlu 21006031 İLERİ MİKRO İKTİSAT I 4 21
Seçmeli 21006032 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3 16
Seçmeli 21006034 POLİTİK İKTİSAT II 3 16
Seçmeli 21006035 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 3 16
Zorunlu 21006036 İLERİ MİKRO İKTİSAT II 4 21
Zorunlu 21006038 İLERİ MAKROİKTİSAT II 3 16
Seçmeli 21006040 DEVLET VE POLİTİK İKTİSAT 3 16
Seçmeli 21006042 PARA POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 21006044 İŞGÜCÜ PİYASALARI ANALİZİ: SEÇİLMİŞ KONULAR 3 16
Zorunlu 21006101 ENDÜSTRİ DEVRİMLERİNİN TEKNOEKONOMİK YAPISI 3 16
Seçmeli 21006102 MODELLEME VE SİMİLASYON TEKNİKLERİ 3 16
Seçmeli 21006104 KUR REJİMLERİ VE BÜYÜME 3 16
Zorunlu 21006105 REEL DÖVİZ KURU 3 16
Seçmeli 21006106 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ 3 16
Seçmeli 21006107 İKTİSADİ BÜYÜME 3 16
Seçmeli 21006108 MİKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR 3 16
Seçmeli 21006109 19.YY.OSMANLI EKONOMİSİ 3 16
Seçmeli 21006110 İLERİ MİKROİKTİSAT TEORİSİ 3 16
Seçmeli 21006111 SANAYİ EKONOMİSİ VE REGÜLASYONLAR I 3 16
Seçmeli 21006112 SANAYİ EKONOMİSİ VE REGÜLASYONLAR II 3 16