İŞLETME Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 22001900 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Seçmeli 22006005 DIŞ TİCARETİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 3 16
Seçmeli 22006006 RİSK YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 22006007 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3 16
Seçmeli 22006008 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE ELE GEÇİRMELER 3 16
Seçmeli 22006009 İŞLETME PLANLAMA MODELLERİ 3 16
Seçmeli 22006010 TÜRK İŞLETMELERİNDE KAPASİTE SORUNLARI 3 16
Seçmeli 22006011 ÜRETİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3 16
Seçmeli 22006012 YÖNETİM VE KADIN 3 16
Seçmeli 22006014 SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ 3 16
Seçmeli 22006021 KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK 3 16
Seçmeli 22006024 FİNANSAL OPTİMİZASYON 3 16
Seçmeli 22006026 ŞİRKET DEĞERLEME 3 16
Seçmeli 22006027 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3 16
Seçmeli 22006028 UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ 3 16
Zorunlu 22006032 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ 3 16
Zorunlu 22006034 SERMAYE YAPISI VE FİNANSAL KARARLAR 3 16
Zorunlu 22006036 KARAR ANALİZLERİ 3 16
Seçmeli 22006038 KÜLTÜR VE YÖNETİM 3 16
Seçmeli 22006040 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3 16
Seçmeli 22006042 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 3 16
Seçmeli 22006043 ULUSLARARASI SINAİ MÜLKİYET KORUMASI 2 11
Seçmeli 22006045 RİSK ANALİZİ VE MODELLEME 3 16
Zorunlu 22006047 İŞLETME POLİTİKASI VE STRATEJİK YÖNETİM 3 16
Zorunlu 22006049 FİNANS TEORİSİ 3 16
Zorunlu 22006051 YÖNETİM MUHASABESİ 3 16
Seçmeli 22006053 KURUMSAL ÇÖZÜMLEME VE ÖRGÜT KURAMI 3 16