ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İ.Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 20001900 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Seçmeli 20006001 İŞ HUKUKU UYGULAMALARI 3 16
Seçmeli 20006002 İNSAN HAKLARI BELGELERİNDE SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 3 16
Seçmeli 20006003 RİSK GRUPLARINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 16
Seçmeli 20006004 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ 3 16
Seçmeli 20006005 ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEKNOLOJİ VE İNSAN 3 16
Seçmeli 20006006 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE SEÇİLMİŞ SÖZLEŞMELER 3 16
Seçmeli 20006007 AVRUPA BİRLİĞİNİN GENİŞLEME SÜRECİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 3 16
Seçmeli 20006009 HUKUKSAL VE EKOK YÖNLERİYLE TÜRKİYE'DE EMEK PİYASASI DÜZENLEMELERİ 3 16
Seçmeli 20006010 SOSYAL YÖNLERİYLE AVRUPA BİRLİĞİ 3 16
Seçmeli 20006012 SOSYAL DIŞLANMA 3 16
Seçmeli 20006017 EKONOMİK SOSYOLOJİ 3 16
Seçmeli 20006019 TARIMSAL ÜRETİMDE VE KIRSAL KALKINMA SÜREÇLERİNDE KADIN 3 16
Seçmeli 20006022 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006034 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR 3 16
Seçmeli 20006036 TÜKETİM VE TOPLUM 3 16
Seçmeli 20006038 SOSYAL HEKİMLİK POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 20006040 TOPLU İŞ HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006043 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR 3 16
Seçmeli 20006045 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 16
Seçmeli 20006047 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER 3 16
Seçmeli 20006048 GENÇ İŞSİZLİĞİ VE FAZLA NİTELİK SORUNU II 3 16
Seçmeli 20006049 TEKNOLOJİ VE İNSAN 3 16
Seçmeli 20006052 DÜNYA KENTLERİ VE EMEK 3 16
Seçmeli 20006053 SOSYAL POLİTİKA VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3 16
Seçmeli 20006055 İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006057 AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 20006101 SOSYAL GÜVENLİK EKONOMİSİ 3 16
Seçmeli 20006102 SOSYAL HEKİMLİK POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 20006103 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN 3 16
Seçmeli 20006104 SOSYAL OLAYLAR:TEORİ VE METOD 3 16
Seçmeli 20006105 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNCEL KONULAR 3 16
Seçmeli 20006106 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 20006107 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ VE TEMEL SORUN ALANLARI 3 16
Seçmeli 20006108 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ 3 16
Seçmeli 20006109 İŞ VE DEĞİŞİM 3 16
Seçmeli 20006110 İŞ, SAĞLIK VE PSİKOLOJİ 3 16
Seçmeli 20006111 BASIN İŞ HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006112 ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ 3 16
Seçmeli 20006113 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3 16
Seçmeli 20006114 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006115 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ VE KİŞİLİK 3 16
Seçmeli 20006116 EMEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KOOPERATİFÇİLİK 3 16
Seçmeli 20006117 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER 3 16
Seçmeli 20006118 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YAŞLILIK 3 16
Seçmeli 20006119 KENTLEŞME VE EMEK 3 16
Seçmeli 20006120 ÇALIŞMA ANTROPOLOJİSİ 3 16
Seçmeli 20006121 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNE İLİŞKİN GÜNCEL TARTIŞMALAR 3 16
Seçmeli 20006122 KENTLEŞME VE EMEK 3 16
Seçmeli 20006124 DEĞİŞEN ÖRGÜT VE ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI 3 16
Seçmeli 20006201 İŞ HUKUKU UYGULAMALARI 3 16
Seçmeli 20006202 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ 3 16
Seçmeli 20006203 RİSK GRUPLARINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 16
Seçmeli 20006205 ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEKNOLOJİ VE İNSAN 3 16
Seçmeli 20006206 ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE SEÇİLMİŞ SÖZLEŞMELER 3 16
Seçmeli 20006207 AVRUPA BİRLİĞİNİN GENİŞLEME SÜRECİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 3 16
Seçmeli 20006208 KADIN EMEĞİ VE TOPLUMSAL KALKINMA 3 16
Seçmeli 20006209 EKONOMİK SOSYOLOJİ 3 16
Seçmeli 20006210 SOSYAL YÖNLERİYLE AVRUPA BİRLİĞİ 3 16
Seçmeli 20006211 TARIMSAL ÜRETİMDE VE KIRSAL KALKINMA SÜREÇLERİNDE KADIN 3 16
Seçmeli 20006212 TÜKETİM VE TOPLUM 3 16
Seçmeli 20006213 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I 3 16
Seçmeli 20006215 REFAH DEVLETİ ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3 16
Seçmeli 20006217 İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006218 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ VE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3 16
Seçmeli 20006220 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNE İLİŞKİN GÜNCEL TARTIŞMALAR 3 16
Seçmeli 20006222 KÜRESEL EMEK KONULARI 3 16
Seçmeli 20006224 İNSAN HAKLARI BELGELERİNDE SENDİKALAR 3 16
Seçmeli 20006226 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 20006228 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 16
Seçmeli 20006229 AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 20006231 İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 3 16
Seçmeli 20006233 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ALT İŞVEREN 3 16
Seçmeli 20006235 SOSYAL ARAŞTIRMADA BİLGİ KURAMI VE YÖNTEMBİLİM SORUNU 3 16
Seçmeli 20006237 TÜRKİYE EMEK TARİHİ 3 16