ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Tezli Yüksek Lisans Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 20001800 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Seçmeli 20005004 SOSYAL HEKİMLİK POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 20005005 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNCEL KONULAR 3 8
Seçmeli 20005006 SOSYAL OLAYLAR: TEORİ VE METOD 3 8
Seçmeli 20005007 SOSYAL GÜVENLİK EKONOMİSİ 3 8
Seçmeli 20005008 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI 3 8
Seçmeli 20005009 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ VE TEMEL SORUN ALANLARI 3 8
Seçmeli 20005010 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ 3 8
Seçmeli 20005012 İŞ, SAĞLIK VE PSİKOLOJİ 3 8
Seçmeli 20005013 BASIN İŞ HUKUKU 3 8
Seçmeli 20005014 ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ 3 8
Seçmeli 20005026 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 8
Seçmeli 20005028 EMEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KOOPERATİFÇİLİK 3 8
Seçmeli 20005038 TÜRKİYE'DE 1960'LI YILLAR 3 8
Seçmeli 20005040 KÜRESEL EMEK KONULARI 3 8
Seçmeli 20005042 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR 3 8
Seçmeli 20005044 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 3 8
Seçmeli 20005046 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YAŞLILIK 3 8
Seçmeli 20005048 ÇALIŞMA ANTROPOLOJİSİ 3 8
Seçmeli 20005050 KENTLEŞME VE EMEK 3 8
Seçmeli 20005052 DÜNYA KENTLERİ VE EMEK 3 8
Seçmeli 20005054 İŞ HUKUKU UYGULAMALARI 3 8
Seçmeli 20005061 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ 3 8
Seçmeli 20005063 TÜRKİYE'DE 1930'LU YILLAR 3 8
Seçmeli 20005065 İLERİ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3 8
Seçmeli 20005071 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN 3 8
Seçmeli 20005073 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ALT İŞVEREN 3 8
Seçmeli 20005075 AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI 3 8
Seçmeli 20005077 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER 3 8
Seçmeli 20005079 TÜRKİYE'DE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞME 3 8
Seçmeli 20005081 TÜRKİYE EMEK TARİHİ 3 8
Seçmeli 20005083 KENTLEŞME VE EMEK 3 8