ÇALIŞMA EKO.VE ENDÜSTRİ İLİŞ.Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 20001700 ÖZEL ALAN DERSİ 0 10
Seçmeli 20007001 KÜRESELLEŞME VE İŞÇİ HAREKETİ 3 8
Seçmeli 20007002 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER 3 8
Seçmeli 20007004 SOSYAL HEKİMLİK POLİTİKALARI 3 8
Seçmeli 20007005 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNCEL KONULAR 3 8
Seçmeli 20007006 SOSYAL OLAYLAR: TEORİ VE METOD 3 8
Seçmeli 20007007 SOSYAL GÜVENLİK EKONOMİSİ 3 8
Seçmeli 20007008 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI 3 8
Seçmeli 20007009 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ VE TEMEL SORUN ALANLARI 3 8
Seçmeli 20007010 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ 3 8
Seçmeli 20007011 İŞ VE DEĞİŞİM 3 8
Seçmeli 20007012 İŞ, SAĞLIK VE PSİKOLOJİ 3 8
Seçmeli 20007013 BASIN İŞ HUKUKU 3 8
Seçmeli 20007014 ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ 3 8
Seçmeli 20007023 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3 8
Seçmeli 20007024 SOSYAL GÜVENLİK EKONOMİSİ 3 8
Seçmeli 20007026 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 8
Seçmeli 20007028 EMEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KOOPERATİFÇİLİK 3 8
Seçmeli 20007030 TOPLU İŞ HUKUKU 3 8
Seçmeli 20007032 SENDİKACILIK II 3 8
Seçmeli 20007034 SOSYAL POLİTİKA II 3 8
Seçmeli 20007036 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 8
Seçmeli 20007038 TÜRKİYE'DE 1960'LI YILLAR 3 8
Seçmeli 20007040 KÜRESEL EMEK KONULARI 3 8
Seçmeli 20007042 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR 3 8
Seçmeli 20007044 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 3 8
Seçmeli 20007046 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YAŞLILIK 3 8
Seçmeli 20007047 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR 2 6
Seçmeli 20007048 ÇALIŞMA ANTROPOLOJİSİ 3 8
Seçmeli 20007049 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ VE KİŞİLİK 3 8
Seçmeli 20007050 KENTLEŞME VE EMEK 3 8
Seçmeli 20007051 BİREYSEL İŞ HUKUKU 3 8
Seçmeli 20007052 DÜNYA KENTLERİ VE EMEK 3 8
Seçmeli 20007055 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER 3 8
Seçmeli 20007061 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ 3 8
Seçmeli 20007063 TÜRKİYE'DE 1930'LU YILLAR 3 8
Seçmeli 20007065 İLERİ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3 8
Seçmeli 20007069 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ 3 8
Seçmeli 20007071 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN 3 8
Seçmeli 20007073 SOSYAL ARAŞTIRMADA BİLGİ KURAMI VE YÖNETİMBİLİM SORUNU 3 8
Seçmeli 20007075 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ALT İŞVEREN 3 8
Seçmeli 20007077 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ 3 8
Seçmeli 20007083 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER 3 8
Seçmeli 20007085 AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI 3 8
Seçmeli 20007087 TÜRKİYE'DE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞME 3 8
Seçmeli 20007089 TÜRKİYE EMEK TARİHİ 3 8
Seçmeli 20007090 DÖNEM PROJESİ 3 10
Seçmeli 20007091 KENTLEŞME VE EMEK 3 8