RESEARCH ASSISTANTS

Arş. Gör. Sadık HACI
Arş. Gör. Filiz ÇÖLMEKÇİOĞLU (35. Madde ile Görevli)
Arş. Gör. Seyhan UÇAR
Arş. Gör. Tuğba AYDOĞDU YÜKSEL
Arş. Gör. Saadet BÜYÜK GÜLER
Arş. Gör. Nevra VARDAL ATAK