In order for the candidates whose names have been sent for the graduate programs within the scope of TÜRKİYE BURSLARI within the scope of 2021-2022 fall semester by YTB (Presidency for Turks Abroad and Related Communities) , the following documents must be submitted in person to Graduate School of Social Sciences or to the institutional e-mail address (sosbilens@ankara.edu.tr) by deadline to October 1, 2021.

The documents  will be reviewed by the Executive Board of the Graduate School of Social Sciences and the name of the candidate, student number, user name, and password whose final registration accepted will be notified via the candidate’s e-mail address to himself/herself. If the documents required for final registration  are incomplete,  the final registration procedures of the candidates will not be approved.

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) tarafından TÜRKİYE BURSLARI kapsamında  belirlenen yabancı uyruklu adayların, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak için aşağıda belirtilen dokümanları, Enstitümüze şahsen gelerek ya da kurumsal e-posta adresimize  (sosbilens@ankara.edu.tr)  en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Belgeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından incelenecek ve kesin kaydı kabul edilen adayın adı, öğrenci numarası, kullanıcı adı ve şifresi adayın e-posta adresi aracılığıyla kendisine bildirilecektir. Kesin kayıt için gerekli belgelerin gönderilmemesi veya sunulan belgelerin eksik olması halinde adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

DOCUMENTS
BELGELER

1-Biometric photo (4.5 x 6 cm.) (2 photo),

Biometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.) (2 fotoğraf),

2-Ankara University Final Registration form for Foreign Candidates (The form must be signed and all information must be properly filled)

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Kesin Kayıt Formu (Tüm bilgiler doğru bir    şekilde doldurulmalı ve form imzalanmalıdır.)

AU Final Registration form (link)

3-International Student Information Form 

Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu

International Student Information Form (link)

4-A copy of the diploma or graduation certificate approved by University or Notary (Turkish translation by a sworn translation agency)

(Not required for diplomas issued in Turkish)

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya mezun olunan üniversite tarafından  verilmiş onaylı örneği (Yeminli Tercüme Bürosu tarafından yapılmış Türkçe Tercümesi)(Türkçe düzenlenmiş diplomalar için istenmez)

5-A copy of transcript approved by University or Notary (Turkish translation by a sworn translation agency) (Not required for transcript issued in Turkish)

Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya mezun olunan üniversite tarafından  verilmiş onaylı örneği (Yeminli Tercüme Bürosu tarafından yapılmış Türkçe Tercümesi)(Türkçe düzenlenmiş Not Döküm Belgesi için istenmez)

6-Copy of the passport approved by Notary or Turkish Embassy (Turkish translation by a sworn translation agency)

Pasaport fotokopisi (Noter veya Türkiye Büyülelçiliği tarafından  onaylı örneği (Yeminli Tercüme Bürosu tarafından yapılmış Türkçe Tercümesi)

7- YTB (Presidency for Turks Abroad and Related Communities) Acceptance Document

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) Kabul Belgesi  

8-TÖMER C-1 Certificate (Candidates applying for Turkish programs are required to obtain a C-1 level document from the Turkish proficiency exam. Candidates who cannot submit a C-1 level document will be directed to the Ankara University TÖMER/Türkçe Öğretim Merkezi.)

TÖMER C-1 Belgesi (Türkçe programlar için başvuran adayların Türkçe yeterlik sınavından C-1 düzeyinde belge almaları zorunludur. C-1 Belgesi ibraz edemeyen adaylar, Ankara Üniversitesi TÖMER/Türkçe Öğretim Merkezi’ne devam edeceklerdir.)

 

Bu ilan 20/09/2021 tarihinde yayınlanmıştır.