Bilimsel Değerlendirme Sınavı Not Giriş Kılavuzu

Lisansüstü başvuru yapan adayların mülakat notu girişi sadece Mülakat Jüri Başkanı yetkisindedir. Jüri başkanının mülakat notunu sisteme işleyebilmesi için hazırlanan kılavuz aşağıdaki linkte verilmiştir.

Not Giriş Kılavuzu