Kuruluş ve Akademik Programlar

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Sosyal Bilimler alanına giren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi bünyesindeki toplam 33 anabilim dalı ile Enstitüye doğrudan bağlı Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kadın Çalışmaları, Müze Eğitimi, Sosyal Çevre Bilimleri, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, İktisadi ve Mali Analiz, İnsan Hakları, Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset, Latin Amerika Çalışmaları, Fikri Mülkiyet Hakları Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, İnsan İlişkileri, Su Politikaları ve Güvenliği, Bilim ve Toplum Çalışmaları ve Askerî Tarih olmak üzere toplam 49 Anabilim Dalı ile Çalgı Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Enstitüde 2017 tarihi itibariyle 108 tezli, 1 tezli II. öğretim, 20 tezsiz, 13 tezsiz II. öğretim ve 2 tezsiz uzaktan eğitim olmak üzere toplam 144 yüksek lisans programı ile 97 doktora ve 37 bütünleşik doktora programı olmak üzere toplam 134 doktora programı bulunmaktadır.