Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Sosyal Bilimler alanına giren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi bünyesindeki toplam 33 anabilim dalı ile Enstitüye doğrudan bağlı Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kadın Çalışmaları, Müze Eğitimi, Sosyal Çevre Bilimleri, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, İktisadi ve Mali Analiz, İnsan Hakları, Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset, Latin Amerika Çalışmaları, Fikri Mülkiyet Hakları Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, İnsan İlişkileri, Su Politikaları ve Güvenliği ile Bilim ve Toplum Çalışmaları olmak üzere toplam 48 anabilim dalında ve Çalgı Anasanat Dalı’yla lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Halen Enstitüde 105 tezli, 1 tezli II. öğretim, 19 tezsiz, 11 II. öğretim ve 2 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 138 yüksek lisans programı ile 96 doktora ve 36 bütünleşik doktora programı olmak üzere toplam 132 doktora programı bulunmaktadır.