Yabancı Uyruklu Öğrenciler

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri).
  • Not döküm belgesi (transkript). Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi.
  • İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesi aslı veya onaylı örneği.
  • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter onaylı örnekleri.
  • ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
  • ÜDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Doktora programına başvuran adaylar için).
  • Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (TÖMER’den alınacak ADP C1 seviyesinde olduğunu belirten belge)
  • Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği.
  • Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (başı açık ve sakalsız 4.5 x 6 cm.).
  • Başvuru dilekçesi 

İletişim için bsosbil@ankara.edu.tr
Tel: (0 312) 214 13 50 / 6438