Müze Eğitimi

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Müze Eğitimi Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 28/11/1997 tarihinde lisansüstü eğitim programı yürütmek üzere kurulmuştur. Anabilim Dalının kurucusu Prof.Dr. Bekir ONUR’dur. Müze Eğitimi Anabilim Dalı disiplinler arası eğitim vermektedir. Yürütülen programda eğitim dersleri ağırlıktadır. Türkiye’de müzelerde eğitim işlevini yerine getirecek eğitim kadrolarının oluşturulma gereği Müze Eğitimi Anabilim Dalı’nın en önemli kuruluş gerekçesini oluşturmaktadır.

Müze Eğitimi Anabilim Dalı Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, İletişim, Halkla İlişkiler ve Eğitim Bilimleri alanlarında lisans eğitimini tamamlamış ve müze eğitimi alanında çalışmak isteyen adayların uzmanlaşmasını sağlayacak ve müzelerin müze eğitimcisi taleplerini de karşılayacaktır. Anabilim dalında disiplinler arası bir eğitim yürütüldüğünden programda, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi ve İletişim Fakültesi arasında ortak bir çalışma yapılmaktadır.

Anabilim Dalında öğrenim gören tezli yüksek lisans öğrencileri 7 ders ve 1 seminer dersi alarak bitirme tezini hazırlamaktadır. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise 10 ders almakta ve bitirme projesi hazırlamaktadır.
Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı ÇOKAUM ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Çakır İLHAN
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 5115
e-mail: 
ilhan@education.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Müge ARTAR
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3110
e-mail: artar@education.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Ceren KARADENİZ
e-mail: ceren_blacksea@hotmail.com