Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
Telefon: (0 312)
e-mail: 
 

Anabilim Dalı Sekreteri
F. Önder ŞAHİNKAYA
Telefon: (0 312) 362 07 62 / 2708
e-mail:

 

KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI PROGRAM TANITIMI

Bu programın açılma gerekçesi siyaset bilimindeki gelişmelerin devlet ölçekli niteliğini değiştirerek disiplinler arası ve küresel bir nitelik kazanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası ilişkiler disipliniyle siyaset biliminin kesişme alanında ortaya çıkan bu yeni anlayış karşılaştırmalı siyaset disiplininin doğmasına neden olmuştur.

Bu program iki amaca hizmet edecektir: Birincisi Türkiye-AB ilişiklerini yürütecek kadroların karşılaştırmalı siyaset metodolojisiyle Avrupa deneyimini öğrenmelerini sağlamaktır. İkincisi de Türkiye üzerine çalışmak isteyen yabancı araştırmacılar ile uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerini Ankara Üniversitesine çekmektir. Bu amaçlara hizmet etmek üzere program İngilizce olarak ve Erasmus programı çerçevesinde yürütülecektir. Yabancı üniversiteler ile işbirliğini gerektiren bu program uluslararası çalışmaları teşvik edecektir.

2011-2012 Ders yılı için öğrenci kontenjanı: 10 Türk vatandaşı ve 10 yabancı olmak üzere toplam 20 öğrencidir.

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI:

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, iktisat, işletme, iletişim alanlarından birinden mezun olmak,
TC vatandaşı için LES 55, GRE 610, GMAT 450 (Belgelerin iki yıl geçerlilik süresi var.)
KPDS ve ÜDS 75, TOEFL, IELTS bunun eşdeğeri

YL derecesi için: 30 kredi+ bitirme projesi

DERS PROGRAMI (2011-2012 Güz dönemi için)

34017001   EUROPEAN UNION AS A FOREIGN ACTOR (3 hours)
34017003   EUROPEAN UNION EMPLOYMENT AND SOCIAL POLICIES (3 hours)
34017005   TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS (3 hours)
34017007   İNSTITUTIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION (3 hours)
34017009   TWENTIETH CENTURY DIPLOMATIC HISTORY (3 hours)
34017011   LATEST DEVELOPMENTS IN THE LAW OF SEA (3 hours)
34017013   COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY-GREEK POLITICS (3 hours)
34017015   TURKEY AND THE EUROPEAN SECURITY (3 hours)