Doktora ve Bütünleşik Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

Enstitümüzde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencilerin yeterlik sınavlarında ve mezuniyet işlemlerinde AKTS kredileri önem taşımaktadır. Yeterlik aşamasına gelen doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerinin yeterlik sınavına girmeden önce “24 AKTS Uzmanlık Alan Dersi” almaları gerekmektedir. Bu nedenle doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerinin danışman atamalarının en geç 1. dönem sonunda yapılması ve 2. dönem başında uzmanlık alan dersini seçmeleri gerekmektedir.
Yeni sistemde (OBS) kayıtlı olan doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerinin danışman atamaları 2014-2015 güz dönemi sonuna kadar yapılmalı;
Eski sistemde (OİBS) kayıtlı olan doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerden 2014-2015 güz döneminde doktora yeterlik aşamasında veya 2. döneminde olup danışmanı bulunmayan öğrencilerin danışmanlarının atanması için en kısa zamanda anabilim dallarına müracaat etmeleri gerekmektedir.