AKTS Kredilerinin Hesaplanması Hakkında Geçiş Süreci Uygulama Esasları

Enstitümüzde eski yönetmeliğe göre öğrenim gören ve yeni yönetmeliğe göre öğrenime başlayan öğrencilerin AKTS kredilerinin hesaplanması hakkında Senatomuzun aldığı Bologna Süreci Kapsamında Düzenlenen Eğitim Programları İçin  Geçiş Süreci Uygulama Esasları’na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Geçiş Süreci Uygulama Esasları