ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK LİSTESİNDEN KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 20/01/2021 tarihli ve 570/5101 sayılı kararıyla Üniversitemiz enstitülerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açılan lisansüstü programlarına başvuran ve sözkonusu kararın ilgili maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan YEDEK adayların listesi EK’tedir.

Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 26 Şubat 2021 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6  Beşevler/ANKARA adresine kargo ya da şahsen iletmeleri gerekmektedir.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında uyuşmazlık bulunduğu veya eksik belge ya da yanlış beyân olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi  durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince bu durumdaki adayların kayıt işlemleri iptal edilecektir.

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yedek Adayların Listesi:

Doktora Programları Değerlendirme Sonuç Listesi   

Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Sonuç Listesi   

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-İMZALI YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KESİN KAYIT FORMU (TÜRK ÖĞRENCİLER)  
İMZALI YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KESİN KAYIT FORMU (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER) 

2-Yeni çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf  (Madde 53-a-6)

3-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.)

4-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)

5-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

6-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Madde 53-a-5)

7-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)

8-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)

9-Başvuru sırasında başvuru ekranından alınan Enstitü Başvuru Bilgi Formu Öğrenci Bilgileri (Başvuru Çıktısı İmzalı olacak)

Bu ilan 19/02/2021 tarihinde yayınlanmıştır.