2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ”EK SÜRE” TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 35. maddesine eklenen “(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü gereğince, “ek süre” talebinde bulunacak lisansüstü öğrencilerimizin  başvuruları 08 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar kabul edilecek olup, anılan tarihten sonra yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Önemle duyurulur.

 

Bu ilan 21/01/2021 tarihinde yayınlanmıştır.