ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI YILLIĞI DERGİSİNE MAKALE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde çıkarılan odağında insan hakları bulunan, hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan “İnsan Hakları Yıllığı Dergisi”ne makale kabul edilecektir.
Dergi hakkında ayrıntılı bilgiye https://ihy.hacibayram.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu ilan 02/11/2020 tarihinde yayınlanmıştır.