KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNE YAYIN KABUL EDİLECEĞİ HAKKINDA

Kayseri Üniversitesi bünyesinde hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın yapan “Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KAYÜSOSDER)” Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul edecektir.
Dergi hakkında ayrıntılı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder adresinden ulaşılabilir.

Bu ilan 02/11/2020 tarihinde yayınlanmıştır.