ANNOUNCEMENT REGARDING WITH TURKIYE SCHOLARSHIPS CANDIDATES

The Final Registration Process of Türkiye Scholarships Candidates selected by YTB (Presidency for Turks Abroad and Related Communities)

The List of Türkiye Scholarships Candidates selected by YTB for 2020-2021 academic year to the Graduate Programs of Ankara University has been declared. Due to the global epidemic of Coronavirus (COVID-19), in order to complete their final registration process, the all documents requested below must be scanned and sent by the candidates to the official e-mail address of the Graduate School of Social Sciences, that is bsosbil@ankara.edu.tr, by 30 November 2020.

The documents dispatched through e-mail will be reviewed by the Executive Board of the Graduate School of Social Sciences and the name of the candidate, student number, user name, and password whose final registration accepted will be notified via the candidate’s e-mail address to himself/herself. If the documents required for final registration are not sent via e-mail or the submitted documents are incomplete, the final registration procedures of the candidates will not be approved.

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) Tarafından Türkiye Burslusu Olarak Belirlenen Adaylarının Kesin Kayıt Süreci

YTB tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında Türkiye Burslusu olarak AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlar için belirlenen adayların isimleri bildirilmiştir. Bu adayların kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen dokümanları, Koranavirüs salgını dolayısıyla, enstitümüzün resmi e-mail adresine bsosbil@ankara.edu.tr,  30 Kasım 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

E-posta ile gönderilen belgeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından incelenecek ve kesin kaydı kabul edilen adayın adı, öğrenci numarası, kullanıcı adı ve şifresi adayın e-posta adresi aracılığıyla kendisine bildirilecektir. Kesin kayıt için gerekli belgelerin e-posta ile gönderilmemesi veya sunulan belgelerin eksik olması halinde adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

REQUESTED DOCUMENTS
       İSTENEN BELGELER

  1. Ankara University Final Registration form (the form must be signed and all information must be properly filled)

    Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenciler için Kesin Kayıt Formu (Tüm bilgiler doğru bir    şekilde doldurulmalı ve form imzalanmalıdır.)

   AU Final Registration form (link)

  1. International Student Information Form  Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu

     International Student Information Form (link)

  1. Biometric photo (4.5 x 6 cm.) in Jpeg format

    Jpeg formatında biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.)

  1. A copy of the diploma or graduation certificate approved by University

   Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya mezun olunan üniversite tarafından           verilmiş onaylı örneği

  1. A copy of transcript approved by University

     Not Döküm Belgesi (Transkript)

  1. Copy of the passport

      Pasaport fotokopisi

  1. Foreign Nation Number (YU)

     YU (Yabancı Uyruklu Numarası)     If no:   (please declare it)

Bu ilan 20/10/2020 tarihinde yayınlanmıştır.