YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU/ANNOUNCEMENT FOR FOREIGN STUDENTS

Enstitümüz 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı için lisansüstü programlarına başvuruda bulunan ve TÖMER Türkçe C1 Belgesini azami bir yıllık süre içerisinde sunmaları koşuluyla lisansüstü programlara şartlı kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için TÖMER tarafından 15 Eylül 2020 tarihinde ve saat 10.00’da Türkçe C1 düzeyinde yeterlilik sınavı yapılacaktır.

Sınav Yeri:

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara Üniversitesi
Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi
Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası
Kat:4

For the foreign students who apply to graduate programs of the Graduate School of Social Sciences for the fall semester of the 2020-2021 academic year and who are conditionally admitted to graduate programs provided that they submit TÖMER Turkish C1 Proficiency Certificate within a maximum of one year, Turkish C1 level proficiency exam will be held by TÖMER on September 15, 2020 at 10:00 am.

Exam Location:

Turkish and Foreign Language Application and Research Center
Ankara University
Beşevler 10th Year Campus
Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Building
Floor: 4

Bu ilan 09/09/2020 tarihinde yayınlanmıştır.