SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NDEKİ YENİ ÇALIŞMA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN DUYURU

26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve  Rektörlüğümüzün 28.08.2020 tarihli ve E.62937 sayılı yazısı gereğince, Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü hizmetlerinde düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre, kamu hizmetini aksatmayacak esnek ve dönüşümlü bir çalışma programı dahilinde, lisansüstü eğitim ve öğretime yönelik işlemler için 09.30-16.30 saatleri arasında hizmet verilecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Bu ilan 01/09/2020 tarihinde yayınlanmıştır.