2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN YEDEK LİSTESİNDEN KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 18/06/2020 tarihli ve 559/4967 sayılı kararıyla Üniversitemiz enstitülerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılan lisansüstü programlarına başvuran ve sözkonusu kararın ilgili maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan YEDEK adayların listesi EK’tedir. 
Lisansüstü programlara YEDEK listesinden girmeye hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için, aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 28 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne kargo ile iletmeleri gerekmektedir. Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla, kesin kayıt işlemleri için kullanılacak belgeler sadece kargo yoluyla Müdürlüğümüze gönderilecek  olup, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan YEDEK adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için Enstitüye iletecekleri belgeler arasında eksik belge veya yanlış beyân olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince kesin kayıt başvuruları iptal edilecektir. 

Yedek Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Listesi: 

Doktora Programları Değerlendirme Sonuç Listesi 

Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Sonuç Listesi 

İSTENEN BELGELER:

1-YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KESİN KAYIT FORMU (Islak imzalı olarak)
2-Yeni çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.),
3-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için noter onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ibraz edilmek zorundadır.), 
4-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan belgelerin noter onaylı tercümeleri ibraz edilmek zorundadır.), 
5-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi), 
6-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, 
7-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
8-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
9-Enstitü Başvuru Bilgi Formu Öğrenci Bilgileri (Başvuru Çıktısı İmzalı olacak),

Bu ilan 17/08/2020 tarihinde yayınlanmıştır.