ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ:

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 18/06/2020 tarihli ve 559/4967 sayılı kararıyla Üniversitemiz enstitülerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılan lisansüstü programlarına başvuran ve sözkonusu kararın ilgili maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi EK’tedir.

Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adayların, başvuru sırasında kullandıkları link vasıtasıyla aşağıda istenen belgeleri sisteme yükleyerek en geç 29 Temmuz 2020 tarihi saat:23;59’a  kadar  enstitümüze göndermeleri, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını da  en geç 10 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne kargo ile iletmeleri gerekmektedir. Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla, kesin kayıt işlemleri için kullanılacak belgeler sadece kargo yoluyla Müdürlüğümüze gönderilecek, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında eksik belge veya yanlış beyân olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi  durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince kayıt işlemleri iptal edilecektir.

ÖNEMLİ DUYURU:

Kayıt yaptırmayan ya da  eksik evrak veya yanlış beyân ibrâz eden  veya iki lisansüstü programa müracaat eden adaylar dolayısıyla  boş kalan kontenjanlar için 17 Ağustos 2020 tarihinde YEDEK ilanı yapılacaktır.

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Listesi:

Doktora Programları Değerlendirme Sonuç Listesi 

Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Sonuç Listesi 

 

ONLINE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ İSTENEN BELGELER:

1-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.)

2-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)

3-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

4-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)

5-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)

6-Enstitü Başvuru Bilgi Formu Öğrenci Bilgileri (Başvuru Çıktısı İmzalı bir şekilde yüklenecek)

KARGO İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1-İMZALI YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KESİN KAYIT FORMU

2-Yeni çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.) (Madde 53-a-6)

3-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.)

4-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)

5-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

6-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Madde 53-a-5)

7-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)

8-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)

9-Enstitü Başvuru Bilgi Formu Öğrenci Bilgileri (Başvuru Çıktısı İmzalı olacak)

Bu ilan 20/07/2020 tarihinde yayınlanmıştır.