I. ULUSLARARASI BEBEK, ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ KONGRESİ HAKKINDA

İstanbul Rumeli Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı’nın 24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “I. Uluslararası Bebek, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Kongresi” Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 21-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

Bu ilan 23/06/2020 tarihinde yayınlanmıştır.