İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ “I. ULUSLARARASI BEBEK, ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ KONGRESİ” HAKKINDA

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından 24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesi’nde “I. Uluslararası Bebek, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Kongresi” düzenlenecektir.
Konu ile ilgili kongre takvimine ve detaylarına https://rumeli.edu.tr/tr/etkinlikler/iuluslararasi-bebek-cocuk-ve-ergen-psikolojisi-kongresi-bcepk adresinden ulaşabilinir.

Konferans Afişi 

Bu ilan 13/02/2020 tarihinde yayınlanmıştır.