2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN DUYURU (ANNOUNCEMENT FOR FOREIGN CANDIDATES APPLYING FOR GRADUATE PROGRAMS FOR THE SPRING SEMESTER AT 2019-2020 ACADEMIC YEAR)

KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ (Liste 1)   
LIST OF CANDIDATES TO REGISTER (List 1)   

 
ŞARTLI KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ (Liste 2) 
LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR CONDITIONAL REGISTRATION (List 2) 

Ankara Üniversitesi Senato Kararı
Ankara University Senate Decision

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların 10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen bankadaki hesap numarasına  Ankara Üniversitesi Senato kararında belirtilen öğrenim ücretlerini yatırmaları ve banka dekontunu Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir. Banka dekontu ibraz edilmediği taktirde, kayıt iptal edilecektir.

Banka: T.C.Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi
Hesap No (IBAN): TR670001 5001 5804 8018 1920 73 (EUR)

Candidates who are eligible to register are required to pay their tuition fees as stated in the  Ankara University Senate decision at the bank and account number below and have to submit their bank receipt to the Graduate School on February 10-12, 2020. If the bank receipt is not submitted, registration will be canceled.

Bank: T.C.Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi
Account No (IBAN): TR670001 5001 5804 8018 1920 73 (EUR)

Yayınlanan listelerde isimleri yazılı adayların kayıt sırasında verecekleri belgeler arasında herhangi bir uyuşmazlık veya eksik belge bulunur ya da yanlış beyânda bulunulduğu tespit edilirse, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5.maddesine göre kayıt işlemleri iptal edilecektir.

In case of any discrepancy or deficiency among the documents to be given by the candidates whose names are written in the published lists, or if the false declaration is detected, the registration procedures will be canceled by the Directorate of the Graduate School according to the article 53/5 of the Ankara University Graduate Education Regulation.

Kayıt işlemleri sırasında adayların şahsen ya da noter onaylı vekâlet verdikleri kişi bulunmaları gerekmektedir.
Candidates must apply in person or by their substitute approved by a notary during the registration.

Kayıt sırasında istenen belgelere Yabancı Uyruklu Öğrenci Yüksek Lisans ve Doktora Kesin Kayıt Formu’ ndan ulaşılabilmektedir.
The documents required during the registration are as follows:Yabancı Uyruklu Öğrenci Yüksek Lisans ve Doktora Kesin Kayıt Formu

Bu ilan 07/02/2020 tarihinde yayınlanmıştır.