DELF-DALF ve TOEFL IBT’NİN SINAV MERKEZİ HAKKINDA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Uluslararası geçerliliği olan “Fransızca Dil Yeterlik Sınavı DELF-DALF”ın ve TOEFL IBT’nin sınav merkezi olarak görevlendirildiği hakkında ilgili Üniversite Rektörlüğü’nden alınan  07.11.2019 tarih ve 24851  sayılı  yazısına aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yazı Örneği

Bu ilan 15/11/2019 tarihinde yayınlanmıştır.