2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLARIN, ANABİLİM DALLARINDAN GÖNDERİLEN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden online olarak başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adayların isim, başarı puanı ve kesin kayıt tarihini içeren listeye aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. Kazanan öğrencilerin ilan edilen listede isimlerinin hizasında bulunan tarihlerde Enstitümüze gelerek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Yayınlanan listelerde başarılı bulunan adayların online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kesin kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık ve eksik belge olduğu ya da yanlış beyânda bulundukları tespit edildiği taktirde, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5.maddesi uyarınca, Müdürlüğümüzce kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. 

Kesin kayıt işlemleri için adayların Enstitümüze şahsen ya da noter onaylı olarak vekâlet verecekleri kişi tarafından vekâlet yazısı ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Programda başarılı bulunan asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan kimin/kimlerin kayıt yaptırmaya hak kazanacağı, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü itibariyle Enstitümüzün web sayfasında ilân edilecek olup,
2 Ağustos 2019 Cuma günü kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Kesin kayıt için istenen belgelere http://sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=293 adresinden ulaşılabilmektedir. 

Alman Dili ve Edebiyatı Doktora 
Alman Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Arap Dili ve Belagati Doktora 
Arap Dili ve Belagati Tezli YL. 
Arap Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli YL. 
Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora 
Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli YL. 
Bilim Tarihi Doktora 
Bilim Tarihi Tezli YL. 
Bilim ve Toplum Çalışmaları II.Öğretim 
Bulgar Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doktora 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli YL. 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bütünleşik Doktora 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli YL. 
Deniz Hukuku II.Öğretim (İngilizce) 
Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama II.Öğretim 
Dilbilim Doktora 
Dilbilim Tezli YL. 
Din Eğitimi Doktora 
Din Eğitimi Tezli YL. 
Din Felsefesi Doktora 
Din Felsefesi Tezli YL. 
Din Sosyolojisi Doktora 
Din Sosyolojisi Tezli YL. 
Dinler Tarihi Doktora 
Dinler Tarihi Tezli YL. 
Ekonomi-Maliye (AB) Doktora 
Ekonomi-Maliye (AB) Tezli YL. 
Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi II.Öğretim 
Eski Türk Edebiyatı Doktora 
Eski Türk Edebiyatı Tezli YL. 
Eskiçağ Tarihi Doktora 
Eskiçağ Tarihi Tezli YL. 
Felsefe Tarihi (Felsefe ve Din Bilimleri) Doktora 
Felsefe Tarihi (Felsefe ve Din Bilimleri) Tezli YL. 
Felsefe Tarihi (Felsefe) Doktora 
Felsefe Tarihi (Felsefe) Tezli YL. 
Fikri Mülkiyet Hakları Tek.Pol.İnov.Yön. II.Öğretim 
Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli YL. (İngilizce) 
Fikri Mülkiyet Hukuku Tezsiz YL. (İngilizce) 
Fikri Mülkiyet Hukuku II.Öğretim (İngilizce) 
Finans II.Öğretim 
Fizik Antropoloji Doktora 
Fizik Antropoloji Tezli YL. 
Fiziki Coğrafya Doktora 
Fiziki Coğrafya Tezli YL. 
Fransız Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Gazetecilik Doktora 
Gazetecilik Tezli YL. 
Gazetecilik Uzaktan Eğitim 
Genel Türk Tarihi Doktora 
Genel Türk Tarihi Tezli YL. 
Hadis Doktora 
Hadis Tezli YL. 
Halkbilim Tezli YL. 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli YL. 
Hukuk (AB) Tezli YL. 
İç Denetim ve İç Kontrol Tezsiz II.Öğretim 
İktisat Doktora 
İktisat Tezli YL. 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Doktora 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı II.Öğretim 
İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim 
İslam Felsefesi Doktora 
İslam Felsefesi Tezli YL. 
İslam Hukuku Doktora 
İslam Hukuku Tezli YL. 
İslam Mezhepleri Tarihi Doktora 
İslam Mezhepleri Tarihi Tezli YL. 
İslam Tarihi Doktora 
İslam Tarihi Tezli YL. 
İspanyol Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
İşletme Doktora 
İşletme Tezli YL. 
İtalyan Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Japon Dili ve Edebiyatı Doktora 
Japon Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Kamu Hukuku Doktora 
Kamu Hukuku Tezli YL. 
Kadın Çalışmaları Tezli YL. 
Kelam Doktora 
Kelam Tezli YL. 
Kent ve Çevre Bilimleri Doktora 
Kent ve Çevre Bilimleri Bütünleşik Doktora 
Kent ve Çevre Bilimleri Tezli YL. 
Klasik Arkeoloji Doktora 
Klasik Arkeoloji Tezli YL. 
Klinik Psikoloji Doktora 
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar II.Öğretim 
Latin Amerika Çalışmaları Tezli YL. 
Latin Dili ve Edebiyatı Doktora 
Latin Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli YL. (İngilizce) 
Ortaçağ Tarihi Doktora 
Ortaçağ Tarihi Tezli YL. 
Özel Hukuk Doktora 
Özel Hukuk Tezli YL. 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Doktora 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Tezli YL. 
Radyo Televizyon Sinema Doktora 
Radyo Televizyon Sinema Tezli YL. 
Rus Dili ve Edebiyatı Tezli YL. 
Sanat Tarihi Doktora 
Sanat Tarihi Tezli YL. 
Sinoloji Tezli YL. 
Sistematik Felsefe ve Mantık Doktora 
Sistematik Felsefe ve Mantık Tezli YL. 
Siyaset Bilimi Doktora 
Siyaset Bilimi Tezli YL. 
Sosyal Antropoloji Tezli YL. 
Sosyal Psikoloji Tezli YL. 
Su Politikaları ve Güvenliği Tezli YL. 
Su Politikaları ve Güvenliği Tezli YL. (İngilizce) 
Sümeroloji Doktora 
Sümeroloji Tezli YL. 
Tarih Öncesi Arkeolojisi Doktora 
Tarih Öncesi Arkeolojisi Tezli YL. 
Tasavvuf Doktora 
Tasavvuf Tezli YL. 
Tefsir Doktora 
Tefsir Bütünleşik Doktora 
Tefsir Tezli YL. 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Doktora 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bütünleşik Doktora 
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli YL. 
Türk İşaret Dili Tercümanlığı II.Öğretim 
Uluslararası İlişkiler (AB) Doktora 
Uluslararası İlişkiler (AB) Tezli YL. 
Uluslararası İlişkiler Doktora 
Uluslararası İlişkiler Tezli YL. 
Yakınçağ Tarihi Doktora 
Yakınçağ Tarihi Tezli YL. 
Yeni Türk Dili Doktora 
Yeni Türk Dili Tezli YL. 
Yeniçağ Tarihi Doktora 
Yeniçağ Tarihi Tezli YL. 
Yönetim Bilimleri Doktora 
Yönetim Bilimleri Tezli YL. 
Yönetim ve Strateji II.Öğretim 

Bu ilan 25/07/2019 tarihinde yayınlanmıştır.