ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ “AKADEMİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ (TEORİK VE UYGULAMALI) SERTİFİKA PROGRAMI” HAKKINDA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından 18-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri (Teorik ve Uygulamalı) Sertifika Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Sertifika programı yazı 
Sertifika programı afiş 
Sertifika programı bilgilendirme 

Bu ilan 24/04/2019 tarihinde yayınlanmıştır.