2018 YILI DİPLOMALARININ DAĞITIMI HAKKINDA

2018 yılına ait Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları dağıtılmaya başlanmıştır.

Geçici Mezuniyet Belgesinin aslının Enstitümüze iade edilmesi durumunda diplomalar Enstitü Öğrenci İşleri Şefliğinden alınabilir.

 

Bu ilan 08/04/2019 tarihinde yayınlanmıştır.