ANABİLİM DALLARINDAN GÖNDERİLEN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLARIN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden online olarak başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adayların isim, başarı puanı ve kesin kayıt tarihini içeren listeye aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. Kazanan öğrencilerin ilan edilen listede isimlerinin hizasında bulunan kesin kayıt tarihinde Enstitümüze gelerek kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yayınlanan listelerde başarılı bulunan adayların online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kesin kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık ve eksik belge olduğu ya da yanlış beyânda bulundukları tespit edildiği taktirde, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5.maddesi uyarınca, Müdürlüğümüzce kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Kesin kayıt işlemleri için adayların Enstitümüze şahsen ya da noter onaylı olarak vekâlet verecekleri kişi tarafından vekâlet yazısı ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Programda başarılı bulunan asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan kimin/kimlerin kayıt yaptırmaya hak kazanacağı, 11 Şubat 2019 Pazartesi günü itibariyle Enstitümüzün web sayfasında ilân edilecek ve 12-13 Şubat 2019 tarihlerinde kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kesin kayıt için istenecek belgelere sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=293 adresinden ulaşılabilmektedir.

NOT: Kontenjan talebinde bulunan Anabilim Dallarından bilimsel değerlendirme sınav sonuç listeleri Müdürlüğümüze iletildikçe web sayfamızda ilan edilecektir.

Alman Dil ve Edebiyatı YL 
Alman Dil ve Edebiyatı DR 
Arap Dili ve Belagati YL 
Arap Dili ve Belagati DR 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya YL 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya DR 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya BDR 
Bilgi ve Belge Yönetimi YL 
Bilgi ve Belge Yönetimi DR 
Bilim Tarihi YL 
Bilim Tarihi DR 
Bilim ve Toplum Çalışmaları II.Öğretim YL 
Bulgar Dili ve Edebiyatı DR 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları YL 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DR 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri YL 
Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama II.Öğretim YL 
Din Eğitimi YL 
Din Eğitimi DR 
Din Felsefesi YL 
Din Felsefesi DR 
Din Psikolojisi YL 
Din Psikolojisi DR 
Din Sosyolojisi YL 
Din Sosyolojisi DR 
Dinler Tarihi YL 
Dinler Tarihi DR 
Eskiçağ Tarihi YL 
Eskiçağ Tarihi DR 
Eski Türk Edebiyatı DR 
Felsefe Tarihi YL 
Felsefe Tarihi DR 
Felsefe Tarihi (Felsefe ve Din Bilimleri) YL 
Felsefe Tarihi (Felsefe ve Din Bilimleri) DR 
Finans II.Öğretim YL 
Fiziki Coğrafya YL 
Fiziki Coğrafya DR 
Fransız Dili ve Edebiyatı YL 
Gazetecilik YL 
Gazetecilik DR 
Gazetecilik Uzaktan Eğitim YL 
Genel Türk Tarihi YL 
Genel Türk Tarihi DR 
Hadis YL 
Hadis DR 
Hindoloji YL 
İç Denetim ve İç Kontrol II.Öğretim YL 
İngiliz Dili ve Edebiyatı YL 
İngiliz Dili ve Edebiyatı DR 
İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim YL 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı II.Öğretim YL 
İslam Felsefesi YL 
İslam Felsefesi DR 
İslam Hukuku YL 
İslam Hukuku DR 
İslam Mezhepleri Tarihi YL 
İslam Mezhepleri Tarihi DR 
İslam Tarihi YL 
İslam Tarihi DR 
İspanyol Dili ve Edebiyatı YL 
Kamu Hukuku YL 
Kamu Hukuku DR 
Kelam YL 
Kelam DR 
Kent ve Çevre Bilimleri YL 
Kent ve Çevre Bilimleri DR 
Klasik Arkeoloji YL 
Klasik Arkeoloji DR 
Klasik Arkeoloji BDR 
Kore Dili ve Edebiyatı YL 
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar II.Öğretim YL 
Latin Amerika Çalışmaları YL 
Maliye (Kamu Ekonomisi) YL 
Maliye (Kamu Ekonomisi) DR 
Mantık DR 
Ortaçağ Tarihi YL 
Ortaçağ Tarihi DR
Özel Hukuk YL 
Özel Hukuk DR 
Paleoantropoloji YL 
Paleoantropoloji DR 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi YL 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi DR 
Rus Dili ve Edebiyatı DR 
Sanat Tarihi YL 
Sanat Tarihi DR 
Sinoloji YL 
Sistematik Felsefe ve Mantık YL 
Sistematik Felsefe ve Mantık DR 
Siyaset Bilimi YL 
Sosyal Antropoloji YL 
Sosyal Antropoloji DR 
Sümeroloji YL 
Sümeroloji DR 
Tasavvuf YL 
Tasavvuf DR 
Tarih Öncesi Arkeolojisi YL 
Tarih Öncesi Arkeolojisi DR 
Tefsir YL 
Tefsir DR 
Tefsir BDR 
Türk Din Musikisi YL 
Türk Din Musikisi DR 
Türk İslam Sanatları Tarihi YL 
Türk İslam Sanatları Tarihi DR 
Türk İşaret Dili Tercümanlığı II.Öğretim YL 
Yakınçağ Tarihi YL 
Yakınçağ Tarihi DR 
Yeniçağ Tarihi YL 
Yönetim Bilimleri YL 
Yönetim Bilimleri DR 
Yönetim ve Strateji II.Öğretim YL
Yunan Dili ve Edebiyatı YL 


Bu ilan 07/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 06/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 05/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 04/02/2019 tarihinde yayınlanmıştır.