ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ

“Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi” hakkında Üniversitemiz Senatosunun 12/11/2018 tarih ve 509/4403 sayılı kararı aşağıda belirtilmiştir.

Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi 

Önemle duyurulur.