KAYDI SİLİNEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE KAYIT HAKKI TANINMASI

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Kayıt Silme” başlıklı 45 inci maddesi hükümleri gereğince, ilişikleri kesilen/kesilme aşamasına gelen öğrencilerin, yeterli duyuruların yapılmaması ve Üniversite kaynakları kullanılarak verilen eğitimin      değerlendirilmesindeki kamu yararı esas alınarak, Enstitü Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları hâlinde, kayıt yaptırmadıkları tüm dönemler için tahakkuk eden öğrenim ücretlerinin/katkı paylarının ödenmesi koşuluyla kayıtlarının yapılmasının uygun görüldüğü ancak aynı maddenin 2 nci fıkrasında yer alan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların ise bu kapsamda değerlendirilmemesi  hakkındaki Üniversitemiz Senatosunun 22/10/2018 tarih ve 507/4387 sayılı kararının  örneğine  aşağıdaki  linkten ulaşabilirsiniz.

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Bu ilan 06/11/2018 tarihinde yayınlanmıştır.