KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ NASIL YAPABİLİRİM ?

OİBS (Eski sistem) sistemine tâbi olan öğrenciler:

1-Tez aşamasında olmakla birlikte Tez Danışmanı henüz atanmamış ya da 7143 sayılı AF KANUNU’ndan yararlanarak başvuruda bulunan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenim gördükleri ilgili Anabilim Dalı Başkanı’nın Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve onaya gönderdikten sonra, KATKI PAYI BEDELİ’ni Vakıfbank’a yatırarak ödeme dekontunun Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir.

2-Tez danışmanı belirlenmiş ve tez aşamasında bulunan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak Tez danışmanına ait Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve onaya gönderdikten sonra KATKI PAYI BEDELİ’ni Vakıfbank’a yatırarak ödeme dekontunun  tez danışmanı tarafından onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir.

 

OBS (Yeni sistem) sistemine tâbi olan öğrenciler:

1-Ders aşamasında olan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme girerek ders seçimlerini yapmaları ve onaya göndermeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Ders aşamasında olmakla birlikte Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Yönetmeliği’nde belirlenen azami öğrenim süresini aşan öğrenciler ile bir Yükseköğretim kurumunda lisans ya da Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi gören öğrencilerin KATKI PAYI ÖDEMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ doğduğu taktirde, ödemelerini Vakıfbank’a yapmaları ve   dekontunu  Anabilim Dalı Başkanlığı’na ibraz ederek onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir.

2- Ders aşamasında bulunan ve Tez danışmanı da belirlenmiş olan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme girerek Ders + Tez Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi seçimlerini  yapmaları ve onaya göndermeleri gerekmektedir.

3- Tez danışmanı belirlenmiş ve tez aşamasında bulunan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak Tez danışmanına ait Tez Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve  onaya gönderdikten sonra NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ OLAN  KATKI PAYI BEDELİ’ni Vakıfbank’a yatırarak ödeme dekontunun  tez danışmanı tarafından onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir.

4- Tez aşamasında olmakla birlikte Tez danışmanı henüz atanmamış öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak Anabilim Dalı Başkanı’nın Tez Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve onaya gönderdikten sonra, NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ OLAN  KATKI PAYI BEDELİ’ni Vakıfbank’a yatırarak ödeme dekontunun Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir.

5-Derslerini ve seminerini tamamlamış Doktora öğrencileri, öğrenim görecekleri dönemde başvuruda bulunup Yeterlik sınavına girmek istemeleri durumunda Yeterlik Çalışması dersini de seçmek zorundadırlar.

6-Tezsiz II. Öğretim ya da Uzaktan Eğitim  programlarında öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerinden,

  • Ders yükümlülüğü olan öğrencilerin, derslerini seçip onaya gönderdikten sonra KATKI PAYI BEDELİ’ni Vakıfbank’a yatırarak ödeme dekontunun Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir.
  • Ders ve dönem projesi yükümlülüğü olan öğrencilerin, derslerini seçtikleri gibi, dönem projelerini de proje danışmanlarından seçip onaya gönderdikten sonra KATKI PAYI BEDELİ’ni  Vakıfbank’a yatırarak ödeme dekontunun Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanmasını talep etmeleri gerekmektedir. 

    Sıkça Sorulan Sorular: 

1-Sistem şifrem yok. Nasıl alabilirim? 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi’ne başvurarak alabilirsiniz.

2-Hangi dersleri seçmeli ve kaç ders almalıyım?
Bu konuda, öğrenim gördüğünüz ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na başvurarak bilgi alabilirsiniz.

3-KATKI PAYI BEDELİ’ni ödedim. Ödeme dekontu için ne yapmalıyım? 
Ödeme dekontları, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takvimi’nde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı’na bırakılmalıdır.

 

Bu ilan 14/09/2018 tarihinde yayınlanmıştır.