18 Mayıs 2018 Tarih ve 30245 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Madde Kapsamındaki Lisansüstü Programlara Yapılacak Yatay Geçiş İşlemleri Hakkında Uygulama Esasları

Bu ilan 04/09/2018 tarihinde yayınlanmıştır.