2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURULARI

                                     ANKARA ÜNİVERSİTESİ

                    2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

                   100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURULARI

       100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Antropoloji, Davranışsal Ekonomi, Doğal ve Bitkisel Ürünler/Kozmetik Ürünler, Ermenice, Klinik Eczacılık, İşaret Dili, Sürdürülebilir Tarım, Rejeneratif Tıp, Türk İslam Düşüncesi Tarihi,  Zootekni ve Hayvan Besleme (Yetiştirme ve Hastalıklar) alanlarında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize burs için kontenjan ayrılmıştır.

Başvuru Tarihleri :  15 Ağustos  – 11 Eylül 2018

Başvuru Yeri         :  İlgili Enstitü Müdürlükleri 

Başvuru Formu 

         Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmekte olup, bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edebilecektir. Detaylı bilgi için, “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esasları”n incelenmesi gerekmektedir.

Alt Alan AdıEnstitüsüKontenjan
AntropolojiSosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Doktora Programları5
Davranışsal EkonomiSosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Doktora Programları5
Doğal ve Bitkisel Ürünler/Kozmetik ürünlerSağlık Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları6
ErmeniceSosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Doktora Programları3
Klinik EczacılıkSağlık Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları6
İşaret DiliSosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Doktora Programları3
Sürdürülebilir TarımFen Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları7
Rejeneratif TıpSağlık Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları6
Türk İslam Düşüncesi TarihiSosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Doktora Programları3
Zootekni ve Hayvan Besleme (Yetiştirme ve Hastalıklar) Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları6

 

 NOT: Doktora Burs programına başvuracak öğrencilerin belirtilen alt alanda tez çalışması yapması gerekmektedir.

      100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)
f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)


BU DUYURU 15/08/2018 TARİHİNDE YAYIMLANMIŞTIR.