AYKUT DAL’IN DOKTORA YETERLİK SINAV TARİHİ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi  Aykut DAL’ın doktora yeterlik  sınav tarihi aşağıda      belirtilmiştir.

 

  Yazılı sınav: 17/08/2018    Saat: 10:00
  A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ek Bina 111 nolu oda

 Sözlü sınav: 17/08/2018    Saat: 13:00
  A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ek Bina 111 nolu oda

Bu ilan 06/08/2018 tarihinde yayınlanmıştır.