2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden online olarak başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adayların isim, başarı puanı ve kesin kayıt tarihini içeren listeye aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. Kazanan öğrencilerin ilan edilen listede isimlerinin hizasında bulunan kesin kayıt tarihinde Enstitümüze gelerek kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Yayınlanan listelerde başarılı bulunan adayların online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kesin kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık, eksik belge ya da yanlış beyânda bulunduğu tespit edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5.maddesi uyarınca, bu adayların kesin kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmayacaktır.
Kesin kayıt işlemleri için adayların Enstitümüze şahsen ya da noter onaylı olarak vekâlet verecekleri kişi tarafından vekâlet yazısı ile birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Programda başarılı bulunan asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan kimin/kimlerin kayıt yaptırmaya hak kazanacağı, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü itibariyle Enstitümüzün web sayfasında ilân edilecek ve 24 Temmuz 2018 Salı ve 25 Temmuz Çarşamba 2018 günü kesin kaydı/kayıtları alınacaktır.
Kesin kayıt için gereken evraklara sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=293 adresinden ulaşılabilmektedir. 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GÖRE KESİN KAYIT GÜNLERİ TAKVİMİ

KAYIT GÜNÜPROGRAM ADLARI
16.07.2018İslam Tarihi-Türk İslam Edebiyatı-Din Felsefesi-Din Eğitimi-Dinler Tarihi-İslam Felsefesi-Din Sosyolojisi-Felsefe ve Din Bilimleri-Hadis-İslam Hukuku-İslam Mezhepleri Tarihi-Kelam-Tefsir-Tasavvuf-Arap Dili ve Belagati
17.07.2018Finans-Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama-İç Denetim ve İç Kontrol-Yönetim ve Strateji-Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)-Fikri Mülkiyet Hak.Tek.Pol.İnov.Yönetimi-Fikri Mülkiyet Hukuku- İnsan İlişkileri (Uzaktan Öğretim)-İnsan Kaynakları Yön.Kari.Danış.-Bilim ve Toplum Çalışmaları-Küresel ve Bölgesel Çalışmalar-Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi-Deniz Hukuku
18.07.2018Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi-Tarih Öncesi Arkeolojisi-Klasik Arkeoloji-Alman Dili ve Edebiyatı-İngiliz Dili ve Edebiyatı-İtalyan Dili ve Edebiyatı -İspanyol Dili ve Edebiyatı -Hungaroloji -Fransız Dili ve Edebiyatı -Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-Sinoloji-Hindoloji-Japon Dili ve Edebiyatı-Arap Dili ve Edebiyatı-Dilbilim-Hititoloji-Latin Dili ve Edebiyatı-Sümeroloji-Felsefe Tarihi-Bilim Tarihi-Sistematik Felsefe ve Mantık-Fizik Antropoloji-Sosyal Antropoloji-Halkbilim-Bilgi ve Belge Yönetimi-Yeniçağ Tarihi-Ortaçağ Tarihi-Genel Türk Tarihi-Eskiçağ Tarihi-Eski Türk Dili-Yeni Türk Dili-Sanat Tarihi-Ermeni Dili ve Kültürü-Bulgar Dili ve Edebiyatı-Polonya Dili ve Kültürü-AB Ekonomi Maliye-AB Hukuk-AB Uluslararası İlişkiler-Latin Amerika Çalışmaları-Fikri Mülkiyet Hukuku (İngilizce Tezli-Tezsiz)-Müze Eğitimi-Su Politikaları ve Güvenliği
19.07.2018Kamu Hukuku-Özel Hukuk-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-İktisat-İşletme-Yönetim Bilimleri-Siyaset Bilimi-Kent ve Çevre Bilimleri-Uluslararası İlişkiler-Maliye-Radyo Televizyon Sinema-Gazetecilik-Halkla İlişkiler ve Tanıtım-Medya ve İletişim Çalışmaları
20.07.2018Mazeret Kayıtları

 
AB-Ekonomi-Maliye (YL) (Tezli) 
AB-Hukuk (YL) (Tezli) 
AB-Uluslararası İlişkiler (DR) (Doktora) 
AB-Uluslararası İlişkiler (YL) (Tezli) 
Alman Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Arap Dili Ve Belagati (DR) (Doktora) 
Arap Dili Ve Belagati (YL) (Tezli) 
Arap Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Bilgi Ve Belge Yönetimi (DR) (Doktora) 
Bilgi Ve Belge Yönetimi (YL) (Tezli) 
Bilim Ve Toplum Çalışmaları (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 
Bilim Tarihi (DR) (Doktora)
Bilim Tarihi (YL) (Tezli) 
Bulgar Dili ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları (DR) (Doktora) 
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları (YL) (Tezli) 
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (DR) (Doktora) 
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (DR) (Bütünleşik Doktora) 
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (YL) (Tezli) 
Deniz Hukuku (YL) (Tezsiz II. Öğr. İngilizce) 
Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 
Dilbilim (DR) (Doktora) 
Dilbilim (YL) (Tezli) 
Din Eğitimi (DR) (Doktora) 
Din Eğitimi (YL) (Tezli) 
Din Felsefesi (YL) (Tezli) 
Din Sosyolojisi (DR) (Doktora) 
Din Sosyolojisi (DR) (Bütünleşik Doktora) 
Din Sosyolojisi (YL) (Tezli) 
Dinler Tarihi (DR) (Doktora) 
Dinler Tarihi (YL) (Tezli) 
Ekonomi Ve Mali Piyasalar Analizi (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 
Eski Türk Dili (DR) (Doktora) 
Eski Türk Dili (YL) (Tezli) 
Eskiçağ Tarihi (DR) (Doktora) 
Eskiçağ Tarihi (YL) (Tezli) 
Felsefe Tarihi (DR) (Doktora) 
Felsefe Tarihi (YL) (Tezli) 
Felsefe Ve Din Bilimleri (DR) (Doktora) 
Felsefe Ve Din Bilimleri (YL) (Tezli) 
Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları Ve İnovasyon Yönetimi (YL) (Tezsiz II.Öğr.) 
Fikri Mülkiyet Hukuku (YL) (Tezli İngilizce) 
Fikri Mülkiyet Hukuku (YL) (Tezsiz İngilizce) 
Finans (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 
Fizik Antropoloji (DR) (Doktora) 
Fizik Antropoloji (YL) (Tezli) 
Fransız Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Gazetecilik (DR) (Doktora) 
Gazetecilik (YL) (Tezli) 
Gazetecilik (YL) (Tezsiz Uzaktan Öğr.) 
Genel Türk Tarihi (DR) (Doktora) 
Genel Türk Tarihi (YL) (Tezli) 
Hadis (DR) (Doktora) 
Hadis (YL) (Tezli) 
Halkbilim (DR) (Doktora) 
Halkbilim (YL) (Tezli) 
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (DR) (Doktora) 
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (YL) (Tezli) 
Hindoloji (YL) (Tezli) 
Hititoloji (DR) (Doktora) 
İç Denetim ve İç Kontrol (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 
İktisat (DR) (Doktora) 
İktisat (YL) (Tezli) 
İngiliz Dili Ve Edebiyatı (DR) (Doktora) 
İngiliz Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
İnsan İlişkileri (YL) (Tezsiz Uzaktan Öğretim) 
İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışmanlığı (YL) (Tezsiz II. Öğretim) 
İslam Felsefesi (DR) (Doktora) 
İslam Felsefesi (DR) (Bütünleşik Doktora) 
İslam Felsefesi (YL) (Tezli) 
İslam Hukuku (DR) (Doktora) 
İslam Hukuku (YL) (Tezli) 
İslam Mezhepleri Tarihi (DR) (Doktora) 
İslam Mezhepleri Tarihi (YL) (Tezli) 
İslam Tarihi (DR) (Doktora) 
İslam Tarihi (YL) (Tezli) 
İspanyol Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
İşletme (DR) (Doktora) 
İşletme (YL) (Tezli) 
İtalyan Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Japon Dili ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Kamu Hukuku (DR) (Doktora) 
Kamu Hukuku (YL) (Tezli) 
Kent ve Çevre Bilimleri (DR) (Doktora) 
Kent ve Çevre Bilimleri (DR) (Bütünleşik Doktora) 
Kent ve Çevre Bilimleri (YL) (Tezli) 
Kelam (DR) (Doktora) 
Kelam (DR) (Bütünleşik Doktora) 
Kelam (YL) (Tezli) 
Klasik Arkeoloji (DR) (Doktora) 
Klasik Arkeoloji (YL) (Tezli) 
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 
Latin Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Latin Amerika Çalışmaları (YL) (Tezli) 
Maliye (Kamu Ekonomisi) (DR) (Doktora) 
Maliye (Kamu Ekonomisi) (YL) (Tezli) 
Medya ve İletişim Çalışmaları (YL) (Tezli İng.) 
Müze Eğitimi (YL) (Tezli) 
Ortaçağ Tarihi (DR) (Doktora) 
Ortaçağ Tarihi (YL) (Tezli) 
Özel Hukuk (DR) (Doktora) 
Özel Hukuk (YL) (Tezli) 
Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi (DR) (Doktora) 
Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi (YL) (Tezli) 
Radyo-Televizyon-Sinema (DR) (Doktora) 
Radyo-Televizyon-Sinema (YL) (Tezli) 
Sanat Tarihi (DR) (Doktora) 
Sanat Tarihi (YL) (Tezli) 
Sinoloji (YL) (Tezli) 
Sistematik Felsefe Ve Mantık (DR) (Doktora) 
Sistematik Felsefe Ve Mantık (YL) (Tezli) 
Siyaset Bilimi (DR) (Doktora) 
Siyaset Bilimi (YL) (Tezli) 
Sosyal Antropoloji (YL) (Tezli) 
Su Politikaları Ve Güvenliği (YL) (Tezli) 
Su Politikaları Ve Güvenliği (YL) (Tezli İng.) 
Sümeroloji (YL) (Tezli) 
Tarih Öncesi Arkeolojisi (YL) (Tezli) 
Tasavvuf (DR) (Doktora) 
Tasavvuf (YL) (Tezli) 
Tefsir (DR) (Doktora) 
Tefsir (Bütünleşik Doktora) 
Tefsir (YL) (Tezli) 
Türk İslam Edebiyatı (DR) (Doktora) 
Türk İslam Edebiyatı (YL) (Tezli) 
Uluslararası İlişkiler (DR) (Doktora) 
Uluslararası İlişkiler (YL) (Tezli) 
Yeni Türk Dili (DR) (Doktora) 
Yeni Türk Dili (YL) (Tezli) 
Yeniçağ Tarihi (DR) (Doktora) 
Yeniçağ Tarihi (YL) (Tezli) 
Yönetim Bilimleri (DR) (Doktora) 
Yönetim Bilimleri (DR) (Bütünleşik Doktora) 
Yönetim Bilimleri (YL) (Tezli) 
Yönetim ve Strateji (YL) (Tezsiz II. Öğr.) 

Bu ilan 09/07/2018 tarihinde yayınlanmıştır.
Bu ilan 10/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.
Bu İlan 11/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.
Bu İlan 12/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.
Bu İlan 13/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.