Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Güz Dönemi Başvuruları Hakkında

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İşletme Bölümü akademik kadrosu tarafından yürütülen “Yönetim ve Strateji” Tezsiz Yüksek Lisans Programı Güz Dönemi başvuruları 25- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün http://sosbilens.ankara.edu.tr web adresinden online yapılacaktır.

Yazılı bilim sınavı 3 Temmuz 2018 Salı günü 18.00’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu, 226 ve 227 no’lu sınıflarda gerçekleştirilecektir.

Program hakkında detaylı bilgiye İşletme Bölümü’nün aşağıdaki web sayfası ve telefonundan erişilebilir.

/dosyalar/YONETIM-VE-STRATEJI-TEZSIZ-YUKSEK-LISANS-PROGRAMI-II.pdf

İşletme Bölüm Sekreteri Hayati Şimşir Telefon No: 312 59512 79

Facebook: 
https://www.facebook.com/M%C3%BClkiye-Y%C3%B6netim-ve-Str…/…

Twitter:
https://twitter.com/YonetimStrateji

İnstagram:
https://www.instagram.com/mulkiyeyonetimvestrateji/?hl=tr