AÜ TTO: Sosyal Bilimler Alanındaki Ufuk2020 Programlarına Genel Bakış Bilgi Günü Hakkında

Değerli Akademisyenlerimiz,
AÜ TTO ailesi olarak;  19 HAZİRAN 2018 SALI GÜNÜ 10:00 – 12:00 saatleri arasında;  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi AZİZ KÖKLÜ KONFERANS SALONU’nda, AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER alanındaki proje konu başlıkları, çağrı dönemleri ve güncel gelişmelere yönelik bir bilgi günü düzenleyeceğiz.  
Etkinlikte TÜBİTAK UFUK2020 SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI  ULUSAL İRTİBAT NOKTASI BURCU GÖĞÜŞ DOĞAN Ufuk2020 Programı, Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı ve TÜBİTAK’ın Ufuk2020 kapsamında verdiği destekler ile ilgili bilgiler verecektir.
Özellikle Sosyal Bilimler alanında H2020 programı kapsamında birçok çağrı açık olup, bu çağrılara başvurma ve destek alma süreçlerinin ulusal fonlara göre daha kolay olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, sizleri de bilgi günümüzde görmekten memnuniyet duyarız.
 
TARİH: 19 Haziran 2018
 
ETKİNLİK SAATİ: 10:00 – 12:00
 
YER: Aziz Köklü Konferans Salonu-SBF
 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TTO