MOHAMMAD ALAMGİR KABIR’IN YETERLİK SINAVI TARİHİ

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku doktora programı öğrencisi Mohammad Alamgir KABIR’ın yeterlik sınav tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

Yazılı sınav: 05/03/2018    Saat: 10:00
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Ana Bina 2. kat

Sözlü sınav: 05/03/2018    Saat: 14:00
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Ana Bina 2. kat