YASİN EKMEN’İN DOKTORA YETERLİK MAZERET SINAVI TARİHİ

Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Yasin EKMEN’in doktora yeterlik mazeret sınavı tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

Yazılı sınav: 20/06/2018    Saat: 10:00
A.Ü. Hukuk Fakültesi 

Sözlü sınav: 20/06/2018    Saat: 14:30
A.Ü. Hukuk Fakültesi