MEB ÖĞRENİME BAŞLAMA İZİN FORMU HAKKINDA

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında  Kanun” kapsamında mecburu hizmete dayalı olarak verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci göndereceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünden alınan yazıya aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.

MEB yazısı.