2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden online olarak başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adayların isim, başarı puanı ve kesin kayıt tarihini içeren listeye aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. Kazanan öğrencilerin ilan edilen listede isimlerinin hizasında bulunan kesin kayıt tarihinde Enstitümüze gelerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yayınlanan listelerde başarılı bulunan adayların online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kesin kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık, eksik belge ya da yanlış beyânda bulundukları tespit edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5.maddesi uyarınca, bu adayların kesin kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmayacaktır.

Kesin kayıt için adayların Enstitümüze şahsen başvuruda bulunmaları ya da noter onaylı olarak vekâlet verecekleri kişi tarafından vekâlet yazısı ile birlikte kesin kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Enstitümüzde Uzaktan Eğitim ve II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programları için yedek aday uygulaması bulunmaktadır. Bu doğrultuda asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan kimlerin kayıt yaptırmaya hak kazanacağı 14 Şubat 2018 Çarşamba günü itibariyle Enstitümüzün web sayfasında ilân edilecek ve 15 Şubat 2018 Perşembe günü kesin kayıtları alınacaktır. 

Kesin kayıt için gereken evraklara sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=293 adresinden ulaşılabilmektedir. 

YÜKSEK LİSANS:
Liste 

DOKTORA:
Liste